KOUČINK

"Cesta k pozitivním změnám je možná a existuje."

Jsem také certifikovaný kouč a mé poslání je pomáhat sportovcům k plnění svých sportovních snů a cílů, dětem k pozitivnímu myšlení, zdravému sebevědomí a dospělým k celkovému osobnímu rozvoji v jejich osobním nebo profesním životě.

Některé metody koučinku používám přímo ve sportovním tréninku dětí a dospělých.

Během koučovacích sezení Vám budu napomáhat k trvalým pozitivním změnám v osobním, profesním i sportovním životě. Díky účinným koučovacím technikám, znalostem, koučovacímu procesu a hlavně zkušenostem, které jsem nabral dlouholetou praxí ve vrcholovém sportu, studiu literatury se zaměřením na neurovědu, psychologii, osobní rozvoj, koučink a další, Vám poskytnu nástroje a techniky, které Vám pomohou k sebepoznání a naplnění svých cílů. Například při mých koučovacích hodinách se klient dostane do stavu, kdy chrlí nápady a vidí zcela nové možnosti i souvislosti.

Většina olympijských vítězů a úspěšných byznysmenů má svého osobního kouče.

V dnešní době jsou kladeny vysoké nároky nejen ve sportu, ale také v běžném životě. Proto má práce nezahrnuje jen sportovní oblast, ale také práci s lidmi, kteří chtějí rozvíjet svůj osobní potenciál, stát se odolnější vůči stresu nebo najít rovnováhu a harmonii. V životě se nám dějí věci, které ovlivnit nemůžeme. Ale to, co můžeme ovlivnit, je se naučit na stresové situace reagovat tak, aby nás příliš nezasáhly a nenarušili náš spokojený život, na kterém usilovně pracujeme.

Nejsem mentor ani terapeut a pracuji s tím, co je ve Vás. Odpovědí na své problémy máte v sobě.

Na rozdíl od terapeuta se nezaměřuji tolik na Vaší minulost, ale především na současnost a hlavně na Vaši budoucnost.

Co je to koučink?

Historicky pojem koučink představoval podporu profesora studentovi při přípravě na závěrečné zkoušky na univerzitě. Koučink, jak ho chápeme dnes, je způsob, jak někomu pomoci k tomu, aby si byl schopen pomoci sám. Koučink pomáhá klientovi vidět problémy a překážky z jiného úhlu pohledu.​Ideální je, pokud se podaří klienta dovést k tomu, aby přemýšlel i za hranice jemu dosud známých řešení, aby se tzv. dostal ven z pomyslné krabice, ve které byl až dosud zavřený.

S čím koučink pomůže

Ať už klient řeší osobní problémy, pracovní, sportovní, nebo třeba zdravotní, se kterými si neví rady, kouč je tu od toho, aby ho navedl k řešení. Je jasné, že kouč se vždy specializuje na určitou oblast.

Objevíme a definujeme osobní a profesní cíle, lépe poznáte sami sebe a své schopnosti, které můžete naplno využívat, nalezneme správná řešení. Díky sebepoznání a uvědomění si svých schopností Vám dopomohu stát se tím, čím toužíte vnitřně být.

"Můžeš změnit svět, když objevíš, kdo jsi, a jaké v něm máš místo."

Osobní koučink 1:1

Je na Vás, jestli zvolíte jednorázové koučovací sezení nebo koučink program.

Obvyklý rozsah 1:1 koučování je řada setkání ve formě video koučinku nebo osobního sezení (Plzeň a okolí). K udržitelné změně můžeme dojít už po 6 sezeních. Spolupráce může trvat i roky.

Na začátku si upřesníme konkrétní vizi koučování a nastavíme společně cíle, kterých chcete dosáhnout. Nejčastěji jsou to cíle v různých oblastech života, aby proces změny měl co nejvýraznější dopad na váš život. Také se v průběhu dalších sezení můžete dozvědět z určité části, jak funguje naše hlava, mysl, tělo a jakým způsobem je vše propojeno. Jak přemýšlí olympijský vítěz a jak sportovec, jemuž se cíle nedaří dosáhnout. Co je to vizualizace, jak nám může pomoc v tréninkové přípravě nebo v životě a další metody a vědění, které Vás posunou tam, kde byste si přáli být. Krátce řečeno, půjdeme cestou šampionů a zjistíte, že mít silnou mysl je základ vašeho úspěchu.

"Co si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho může i dosáhnout."

Některé přínosy koučinku u sportovců:

Jak vstoupit do optimální zóny (flow).

Zlepšení koncentrace při výkonu.

Kontrola emocí a využití k lepšímu výkonu.

Zlepšení sebevědomí, upevnění sebedůvěry.

Zlepšení inspirace a motivace ve sportu.

Zlepšení mentální odolnosti ve stresových situacích.

Odbourání vnitřních psychických bariér.

Kontrola mysli v průběhu závodu

A řada dalších témat.

„Hranice mezi úspěchem a zklamáním ve sportu je velice tenká a křehká. Psychologický faktor ve sportovním výkonu často hraje hlavní roli. Přitom v mentálním koučinku jsou v českém sportu velké rezervy.“

Jiří Kejval – předseda Českého olympijského výboru

Osobní rozvoj

Pokud potřebujete zvýšit sebevědomí v práci nebo osobním životě.

Toužíte po změně a nevíte jak na to.

Rádi byste se naučili efektivně odpočívat a relaxovat.

Chtěli byste zvýšit životní spokojenost a štěstí.

Rádi byste se naučili lépe zvládat stresové situace.

Zlepšování svého pracovního života a práce na úspěchu.

Prohlubování své schopnosti pracovat se svou myslí.

Zlepšování své schopnosti ovládat a řídit své emoce.

A řada dalších témat.

Osobní rozvoj je pro ty, kteří na sobě chtějí pracovat a zlepšit trvale některou oblast svého života.

Je to praktický nástroj, který vede k lepšímu a spokojenějšímu životu.

"Pokud budete dělat to, co jste vždy dělali, pak dostanete to, co jste vždy dostávali."